Listopad 2018

Zpráva ze dne 16.11.2018

16.11.2018 12:36
1.roč.    Na příští AJ vyzkoušet ze slovíček téma school a nalepit nálepku za každé, které dítko ovládá. 2.roč.    ČJ    ČT čtení knihy (referát 3.12.)              MA PS 26,27 3.roč.    Naučit se vyjmenovaná slova po...

Zpráva ze dne 15.11.2018

15.11.2018 12:31
1.roč.     ČJ PÍS.1 napsat str. 6 a 7, ve škole bylo nacvičeno na PL, dbejte o pečlivost práce dětí                MA UČ na str.47 mají 2 děti dokončit stranu 2.roč.       Knihu, kterou dnes žáci dostali, za tři týdny...

Zpráva ze dne 14.11.2018

14.11.2018 13:44
1.roč.    ČJ    ŽA str. 46 přečíst  2.roč.    ČJ ČT str.30  3.roč.    PRV PS str. 27 dokončit (kdo nemá)              AJ napsat sloupec slovíček str. 7 ve slovníčku 4.roč.    MA MINUTOVKY str.14...

Zpráva ze dne 13. listopadu 2018

13.11.2018 14:30
Dobré odpoledne, domácí úkoly jsou dnes následující: 1. ročník    - 2. ročník    ČJ    ČT, 15minutové hlasité čtení. 3. ročník    PR    PS, str. 26. 4. ročník    VL    PS, str. 13.              ...

Zpráva ze dne 12.11.2018

12.11.2018 13:05
1.roč.    ČJ     ŽA  str.43 splnit zakroužkované 2.roč.    ČJ     ČT str. 28,29              MA     PS str.23 dokončit 3.roč.    ČJ opakovat vyjmenovaná slova po B,...

Zpráva ze dne 9.11.2018

09.11.2018 11:33
1.roč.    na pondělí si přinést písmenko i, I ze skládací i zalaminované abecedy 2.roč.    MA MINUTOVKY str.19 3.roč.    PRV PS str.25 vypracovat opakování na úterý 4.roč.    PŘ PS str.15 vypracovat opakování na středu  

Zpráva ze dne 8. 11. 2018

08.11.2018 14:19
Dobrý den, dnes nejsou úkoly žádné.   Verča, Tom: MA, učebnice, po stranu 49 - včetně

Zpráva ze dne 7.11.2018

07.11.2018 13:00
1.roč    děti již mají u sebe zalaminovanou kartu s písmenem u, U (chybička se vloudila), prosím vystříhnout 2.roč.    MA MINUTOVKY str.18 dokončit 3.roč.    PRV   vyhledat si na internetu zvuk jelena v říji            ...

Zpráva ze dne 6.11.2018

06.11.2018 12:38
1.roč.    ČJ vystříhnout ze skládací i zalaminované abecedy písmenko u, U 2.roč.    ČJ    ČT str. 27-zpaměti báseň Papírové zuby 3.roč.    AJ naučit se slovíčka ze slovníčku str. 7 4.roč.    AJ napsat polovinu slovíček str. 8 ze slovníčku a naučit...

Zpráva ze dne 5. 11. 2018

05.11.2018 14:12
Dobrý den, dnes kromě hlasitého čtení (2. ročník, ČT, str. 24 - 26, celkem 15 minut) nejsou úkoly žádné:-)
1 | 2 >>

Říjen 2018

Zpráva ze dne 31.10.2018

31.10.2018 13:03
1.roč.    vybarvit na PL písmenko P (kdo nedokončil) 2.roč.    ČJ    ČT str.23,24              zítra si kromě písanky přinést i čítanku 3.roč.    MA uč.str.42 dokončit (kdo nemá)            ...

Zpráva ze dne 26.10.2018

26.10.2018 12:31
1.roč.    na středu vystříhnout písmeno P, p ze skládací i zalaminované abecedy 2.roč.    MA MINUTOVKY str.16 dokončit stranu 3.roč.    po prázdninách přinést 10 řádků obsah knihy (nanečisto, budeme opravovat, po opravě si teprve žáci budou zapisovat do...

Zpráva ze dne 25.10.2018

25.10.2018 11:45
1.roč.    MA malý procvičovací sešit str.16 dokončit, kdo nemá              ČJ po prázdninách přinést vystříhané písmeno P, p ze skládací i zalaminované abecedy 2.roč.    ČJ ČT nahlas číst 15 minut   3.roč.    ČJ...

Zpráva ze dne 24.10.2018

24.10.2018 13:04
1.roč.    MA    dokončit PL (dopočítat a vybarvit, kdo nestihl ve vyučování) 2.roč.    ČJ     ČT    str.20-23 každý den nahlas číst 15 minut 3.roč    ČJ připomínáme: číst knihu dle vlastního výběru (žáci byli již dříve...

Zpráva ze dne 23.10.2018

23.10.2018 12:33
1.roč.    MA    Opakovat sčítání, odčítání do 5, někteří žáci mají rozdán PL  psaní číslic.                       Prosíme rodiče o kontrolu pastelek a tužek, některým dětem se dost lámou nebo nemají...

Zpráva ze dne 22.10.2018

22.10.2018 12:43
1.roč.     místo Vv máme zítra AJ, prosím přinést učebnici do školy 2.roč.    ČJ ČT str.22 přečíst 3.roč.    ČJ ČT dočíst str.32-36 + zápis do sešitu a obrázek              MA PS str. 19 dokončit (kdo nemá) 4.roč. ...

Zpráva ze dne 19.10.2018

19.10.2018 12:38
1.roč.    vystříhnout na pondělí písmeno O, o ze skládací i zalaminované abecedy 2.roč.    MA MINUTOVKY str.10 + dokončit individuálně chybějící práci z výuky 3.roč.    - 4.roč.    PŘÍ    na příští hodinu si žáci přinesou asi lžíci soli ve skleničce...

Zpráva ze dne 18.10.2018

18.10.2018 13:01
1.roč.    Prosím rodiče o důslednou kontrolu  a spolupráci při domácí přípravě dětí, sledujte kroužky v pracovních sešitech nebo v pracovních              listech.  2.roč.    Natálka dokončit v minutovkách str.11 3.roč.   ...

Zpráva ze dne 17.10.2018

17.10.2018 11:54
1.roč.    MA někteří žáci mají dokončovat práci z předešlých hodin, prosím o pravidelnou kontrolu a sledování červených kroužků. Někteří žáci mají speciální pracovní listy, prosím rodiče o spolupráci. 2.roč.    ČJ    ČT, str. 18, 19, 20, 21 - trénovat výrazný...

Zpráva ze dne 16.10.2018

16.10.2018 12:59
1.roč.    opakovat písmenka 2.roč.    ČJ    ČT, str. 20 - 21 3.roč.    MA někteří mají zakroužkován sloupec v uč. na str.33 k dokončení 4.roč.    AJ slovíčka str.7 1.sloupec napsat a naučit se+              +UČ...
1 | 2 >>

Září 2018

Zpráva ze dne 27.9.2018

27.09.2018 11:42
1.roč.    trénovat rozklad slova na slabiky, na úterý přinést vysřihnuté písmenko L, l ze skládací i zalaminované abecedy 2.roč.    ČJ PL ze včera 3.roč.    MA napsat násobilku do 5 na rozdaný barevný list 4.roč.    MA PS str.7 Pro všechny: kdo neodevzdal, v...

Zpráva ze dne 26.9.2018

26.09.2018 13:18
1.roč.    trénovat rozklad slova na slabiky, počet slabik a délku (např. mááá-ma, ka-pes-nííík) 2.roč.     ČJ    ČT str.11,12                  PL v ŽK do pondělka        ...

Zpráva ze dne 25.9.2018

25.09.2018 13:00
1.roč.    přinést DÚ z MA (okopírovaný list s číslicí 2) z pondělka 2.roč.   MA DÚ MINUTOVKY str.5/cv.10 3.roč.    AJ naučit se slovíčka 2. lekce 4.roč.    AJ naučit se slovíčka 2.lekce, napsat do slovníčku I. sloupeček

Zpráva ze dne 24.9.2018

24.09.2018 13:01
1.roč.    Připomínáme rodičům zítřejší focení prváčků. Doporučujeme nedávat světlé oblečení, na pozadí budeme mít bílou tabuli s obrázky.              JČ DÚ    vystříhnout ze skládací abecedy písmeno a, A, á, Á, podepsat a vložit do...

zpráva ze dne 20.9.2018

20.09.2018 13:23
1.roč.    trénovat vytleskávání slabik ve slově 2.roč.    ČJ    Vyprávění pohádky podle obrázků v uč, str. 8. 3. roč.    AJ    PS str.9 křížovka               Prosíme rodiče, aby sledovali dětem prac....

Zpráva ze dne 19.9.2018

19.09.2018 12:34
1.roč.   MA     v MPP mají žáci založen pracovní list (PL), kde mají psát číslici 1. Prosím napsat pod dohledem a podepsat. 2.roč.    ČJ    ČT str.7,8,9-procvičovat čtení               MA    UČ...

Zpráva ze dne 18.9.2018

18.09.2018 12:57
1.roč.    nacvičovat s dětmi krátké a dlouhé slabiky (např. vytleskáváním, ukazovali jsme si v hodině vyťukáváním na klavír), př. kráááá-lííík, ko-za atd. 2.roč.    ČJ DÚ    ČT str.8   3.roč.    MA    DÚ PS str.5 dokončit (kdo nestihl)  ...

Zpráva ze dne 17.9.2018

17.09.2018 14:05
1.roč. 2.roč.    ČJ     ČT str.7+ přinést si ve složce písmenka z 1.tř. 3.roč.    ČJ     psaní dokončit písanka 1 po str.12 a TP str.6 (kdo nemá) 4.roč.    DÚ     číst knihu individuální čtení  

Zpráva ze dne 14.9.2018

14.09.2018 12:59
1.roč.    MA    přinést puntíky od 1-5 a zagumičkovat spolu s čísly a znaménky 2.roč.    MA    DÚ Minutovky str.4 3.roč.    MA    Minutovky dokončit str.4 (kdo nemá)              ČJ   ...

Zpráva ze dne 13.9.2018

13.09.2018 12:37
Dobrý den, příští úterý od 12.30 do 13.15 hod. proběhne první setkání Skřivánků. Domácí úkoly: 1.roč.   MA   přinést do výuky čísla 1-5, puntíky 1-5 a znaménka větší, menší, rovná se (<, >, =), podepsat, stáhnout gumičkou 2.roč.    MA    PS str....
1 | 2 >>

Školní potřeby