Odkazy

www.hrivinuvujezd.cz  

www.kanovice.cz      

www.msmt.cz  (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

www.zkola.cz  (Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje)

www.vuppraha.cz  (Výzkumný ústav pedagogický Praha)

https://www.naberanku.cz/vyuka/mat01.htm    (různé výukové materiály do českého jazyka, matematiky, andlického jazyka a jiných předmětů...)

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en (angličtina: hry, pexesa, písničky, pohádky, ale i návody pro tvoření...)

www.i-creative.cz  ( výtvarné nápady a omalovánky k vytisknutí)

www.omalovankykvytisknuti.info

www.omalovankyprodeti.cz  

www.detskeomalovanky.cz

www.komen1.estranky.cz (stránky věnující se všem vyučovacím předmětům: český jazyk, matematika, angličtina...)  

www.kidzone.ws (angličtina: hry, puzzle, písničky aj.)

www.starfall.com (angličtina i pro předškolní děti, příběhy, komiksy, pohádky, hry aj.)

www.mamezelenou.cz (dopravní výchova mládeže)

www.ctenarska-gramotnost.cz

www.mlp-old.cz/karelcapek

www.predskolaci.cz

www.skodahrou.cz (dopravní výchova mládeže)

https://diktaty.ewa.cz/diktold/

https://www.ddh-zlin.cz/ (dopravní výchova mládeže)

www.mujstat.cz (vlastivěda)

https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php