ZŠ - Variace na Den řemesel

14.10.2018 11:44

V pátek 12. října jsme pro žáky připravili trošku netradiční výuku na rolnické usedlosti čp. 19 v Kaňovicích, kde se v minulých letech konával Den řemesel pravidelně každý rok. My na tuto tradici navážeme a s dětmi si budeme pořádat takové tvořivé dopoledne třeba každý rok také. Tentokrát byli žáci rozděleni do skupin věkově různorodých, aby pěstovali vzájemnou pomoc a komunikaci ve skupině. Chvíli pracovali na připravených pracovních listech, které byly tematicky spjaty se řemesly. Hlavním úkolem dne ale bylo tkaní koberečku z kusů plátna, které protkávali osnovou. Postupně na tomto společném produktu vystřídaly všechny skupiny žáků. Žáci také sbírali kaštany a vyráběli z nich zvířátka. Když připočteme zdravotní efekt z dlouhé procházky do Kaňovic i z Kaňovic, celé dopoledne se opravdu vydařilo:-) Děkujeme Obci Kaňovice, že nám devatenáctku půjčila a že se o nás tak hezky postarali:-)