ZŠ - Vánoční besídka

20.12.2018 20:54

Letos vánoční besídka proběhla opět ve spolupráci se ZUŠ Morava, a to v pondělí 17. prosince. Představili se žáci ZUŠ s kytarovými sóly i se skupinovou hrou. Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ přednesli básně Těšení a Pekly kočky vánočky, zazpívali písničku Rohy, kožichy, kopyta, ocas na melodii písně Hlava, ramena a zazpívali písničku Bratře Kubo. Žáci 3. a 4. ročníku pak přednesli báseň Eskymácká abeceda a zazpívali píseň Are you sleeping jako kánon. Všichni společně pak předvedli, jak se učíme v českém jazyce vyjmenovaná slova po L - žáci rapovali vyjmenovaná slova i s doprovodnými gesty:-) Na závěr jsme si všichni zazpívali píseň Rolničky a Veselé Vánoce.