ZŠ - Perličky z výuky VV, VL, PR, PŘ, AJ

30.03.2018 19:40

V jedné z hodin výtvarné výchovy žáci 3. ročníku vytvořili dekoraci na chodbu školy z dřevěných výřezů kytiček, které jednoduše navlékli na větvičky kroucené vrby. Poté se usadili k počítačům, aby poznali základní funkce programu MALOVÁNÍ. V této hodině měly žákyně 4. ročníku vlastivědu, při níž pracovaly v tzv. pracovních skupinách na řešení úkolů v pracovním sešitě.

V jiné hodině výtvarné výchovy vyráběli žáci 1. a 3. ročníku závěsné ozdoby, kterými ověšeli větve rozkvetlé zlatice převislé.

V hodině prvouky a přírodovědy se žáci 3. a 4. ročníku pustili do pozorování, a sice klíčení řeřichy seté. Součástí pozorování bylo také vedení záznamu formou jednoduchých ilustrací. Řeřichu si pak ve středu 28. března odnesli domů, aby si jí mohli zpestřit Zelený čtvrtek.

V hodině anglického jazyka pak žáci 3. a 4. ročníku probírali téma Easter, kde kromě slovní zásoby z okruhu Velikonoce vytvářeli podle anglických pokynů přáníčko - zajíčka.