Zpráva ze dne 7.1.2019

07.01.2019 12:42

1.roč.    ČJ číst SL str.22, vystříhnout písmenko v, V

             MA dokončit individuálně zakroužkované z vyučování

2.roč.    ČJ ČT číst knihu dle individuálního výběru

3.roč.    DÚ individuálně dle zakroužkovaného z vyučování

4.roč.    ČJ ČT číst knihu dle seznamu doporučené literatury

Připomínáme, že děti mají odevzdat vyplněné souhlasy (bylo vloženo do ŽK).