Zpráva ze dne 5. 9. 2013

05.09.2013 11:54

Domácí úkoly:
1. ročník    ČT/PS    ŽA, str. 4/úkol srdíčko (žáci hledají rámečky se stejnými symboly a
                               kroužkují je)
                               MPP - Jáchym, Matěj, Lucka, str. 5, 7 - tečky nebo kroužení kolem jablíčka
                                      - všichni uvolňovací cviky ve vzduchu (kruhy zápěstím, lokty a
                                         rameny, na jednu stranu i na druhou stranu),
                                         ukazovací báseň Ťuká, ťuká, deštík (viz. MPP, str. 1)
                  MA        Žáci nosí kartičky s puntíky a číslicemi, na zítřek budeme potřebovat
                               Procvičovací sešit, 1. díl.
2. ročník    ČJ          Uč., str. 5/cv. 4 - do sešitu ČJ-D
                               ČT, str. 4
3. ročník    ČJ          Opakovat ústně abecedu, zkusit seřadit třeba čtyři křestní jména
                               v rodině podle abecedy.
                  AJ          Učit se slovíčka ze slovníčku, který dnes žáci dostali ve škole -
                               Starter Unit (tam, kde je pusinka, musí žáci říct i napsat, tam,
                               kde je ucho, jen rozumět a napsat česky)
4. ročník    ČJ          PS, str. 3/cv. 7
                  PŘ         Opakovat si Rozmanitost přírodnin.
                  AJ         Opakovat slovní zásobu ve slovníčku, který dnes žáci dostali ve škole.
                              Navíc zopakovat i otázky a odpovědi v sešitu.

V žákovských knížkách mají všichni žáci zprávu o zájmových kroužcích na naší škole. Prosíme, přečtěte, vyplňte a podepsané přineste do školy. Rozpis kroužků a jejich časů bude na internetu i na nástěnce ve škole.

Zájmové kroužky ve školním roce 2013-2014.docx (16615)