Zpráva ze dne 4. září 2018

04.09.2018 13:02

Dobrý den,
od zítřejšího dne pomalu najedeme na výuku podle rozvrhu hodin.
1. ročník    ČJ    Do výuky nosit Moje první psaní a Živou abecedu.
                         Složky na písmena budeme potřebovat později.
                         Písmena nestříhejte, budete je dětem chystat
                         podle aktuálně probíraných písmen.
                  MA  Nosit 1. díl učebnice a 1. díl procvičovacího sešitu.
                  PR   Nosit pracovní učebnici Já a můj svět.
2. ročník    ČJ    Nosit učebnici a pracovní sešit 1. díl.
                         Do čtení nosit čítanku. Do psaní písanku 1. díl
                        (ta je ale až ve čtvrtek- podle rozvrhu v ŽK vzadu).
                  MA  Nosit 1. díl učebnice, 1. díl procvičovacího sešitu
                         a 1. díl minutovek.
3. ročník    ČJ    Nosit učebnici a pracovní sešit 1. díl. Do čtení (PO, ST
                         3. hodina) nosit čítanku. Do psaní (ČT 3. hodina) nosit
                         písanku 1. díl a a písanku tiskacím.
                  MA  Nosit 1. díl učebnice, 1. díl procvičovacího sešitu a 1. díl
                         minutovek.
                  PR   Nosit učebnici prvouky a pracovní sešit.
                  AJ    Učebnici i pracovní sešit dostanou zítra.
                  Sešity na psaní pořešíme zítra v každém předmětu zvlášť. Prosíme
                  tedy, aby si žáci sešity přinesli, nejlépe už obalené.
4. ročník    ČJ    Nosit učebnici a pracovní sešit 1. díl. Do čtení (PO a ST 3. VH
                         nosit čítanku.
                  MA  Nosit 1. díl učebnice, 1. díl procvičovacího sešitu a 1. díl minutovek.
                  PŘ   Nosit učebnici a pracovní sešit.
                  AJ   Učebnice a pracovní sešity budou rozdány zítra.
                  VL   Nosit fialovou učebnici a fialový pracovní sešit - Poznáváme naši vlast.
                  Sešity mají žáci nadepsané, prosíme obalit a přinést do školy - všechny.