Zpráva ze dne 3. ledna 2019

03.01.2019 12:44

Dobrý den,
opět se hlásíme po Vánocích ze školy:-)

Domácí úkoly:
1. ročník    ČJ    Procvičit čtení ve slabikáři na str. 20
                         (celá strana kromě úkolu "papoušek").
2. ročník    ČJ    Připravit si na pondělí referát.
                         Procvičovat hlasité čtení.
                         Na příští čtvrtek si přinést 2. díl písanky.
3. ročník    ČJ    Písanka TISKACÍ, str. 13.
4. ročník    ČJ    Připravit si na pondělí referát.
                  VL   PS, str. 22/ cv. 3, 4. Na úterý se učit.

 

Marodi - 2. ročník
ČJ, PS, str. 33.
ČJ, písanka, str.  38 - 40 - dokončit 1. díl.
MA, uč, str. 24.
MA, PS, str. 15.

Marodi - 4. ročník
ČJ, PS, str. 35 (kromě slohového cvičení).
MA, uč, str. 22.
VL, zápis z učebnice, str. 30 - 31 3. Zemědělství v ČR (stručně si vypsat, co se pěstuje v nížinách, co ve vysočinách, ve vyšších polohách, kde se chovají hospodářská zvířata, kde je rozšířen chov ryb) a 4. Lesnictví v ČR (význam, co zahrnuje, k čemu se dřevo využívá, jaký druh lesa převládá a který druh stromu je nejrozšířenější) + DÚ: PS, str. 22/ cv. 3, 4.