Zpráva ze dne 3. 9. 2013

03.09.2013 10:39

Na zítřejší den si žáci všech ročníků přichystají sešity a učebnice podle rozvrhu hodin (první ročník si do čtení/psaní nosí jen Živou abecedu a Moje první psaní, do matematiky si nosí pracovní učebnici Matematika 1. díl a Procvičovací sešit 1. díl).

Dále je nutné odevzdat vyplněné formuláře, někteří žáci je ještě neodevzdali.

Kdo nemá, tak si obalí sešity a učebnice, a doplní údaje o žákovi v ŽK.

Od zítřejšího dne do příštího pátku, tj. 13. 9. 2013, budeme vybírat poplatky na pitný režim 200 Kč/celý školní rok a ŠD 250 Kč/pololetí. Poplatek za školní družinu neplatí ty přihlášené děti, které družinu navštěvují pouze jeden den v týdnu.