Zpráva ze dne 26.9.2018

26.09.2018 13:18

1.roč.    trénovat rozklad slova na slabiky, počet slabik a délku (např. mááá-ma, ka-pes-nííík)

2.roč.     ČJ    ČT str.11,12

                 PL v ŽK do pondělka

              MA    PS str.5 dokončit (kdo nemá)

3.roč.     MA    MINUTOVKY str.7 dokončit (kdo nemá), zopakovat násobilku do 5 včetně

              PRV PS str.11 dokončit (kdo nemá)

              AJ  UČ naučit se číslovky 13-20

4.roč.    ČJ    ČT referát 15.10.

Prosíme rodiče, aby dětem vyplnili přihlášku do kroužků (mají vloženo v ŽK).