Zpráva ze dne 19.10.2018

19.10.2018 12:38

1.roč.    vystříhnout na pondělí písmeno O, o ze skládací i zalaminované abecedy

2.roč.    MA MINUTOVKY str.10 + dokončit individuálně chybějící práci z výuky

3.roč.    -

4.roč.    PŘÍ    na příští hodinu si žáci přinesou asi lžíci soli ve skleničce od výživy  a kousek provázku 

             MA MINUTOVKY str.6

Nepřítomné žáky, kteří docházejí do ZUŠ MORAVA (hud.nástroj a hud. nauka), omlouvají rodiče přímo u jejich učitele ZUŠ (telefonicky, SMS, e-mailem).