Zpráva ze dne 18. 9. 2013

18.09.2013 12:57

V pátek 20. 9. 2013 pojedou žáci všech ročníků do Luhačovic na ukázky práce integrovaného záchranného systému. Pedagogický dozor zajištěn. V ten den ráno proběhne první vyučovací hodina, na kterou žáci budou potřebovat jen pouzdro s psacími potřebami. Pojedeme linkovým autobusem v 8.55 hod. z Hř. Újezda, nazpět se budeme vracet autobusem v 11.30 hod. z Luhačovic, takže v Hř. Újezdě budeme v 11.45 hod. Cena jedné jízdenky je 10 Kč, dohromady tedy budou potřebovat 20 Kč. Žáci si peníze vezmou do školy až v ten pátek ráno. Svačinu a pití s sebou. Kaňovjané mohou při zpáteční cestě vystoupit v Kaňovicích. Musí ale být zpráva od rodičů v deníčku.

Domácí úkoly:
1. ročník    ČT/PS    ŽA, str. 16/ kytička, 17/ srdíčko. Ondra, Patrik, Lucka a
                                Matěj ještě budou číst ze strany 15/ tužka.
                                MPP - někteří žáci mají v deníčku napsáno, co konkrétně mají
                                doma procvičovat. Nejdou jim hlavně listy lípy.
2. ročník    ČJ           Čt, str. 9.
                                Nikolka a Vendulka navíc ještě vypracují v písance str. 4.
3. ročník    AJ           V sešitě angličtiny mají žáci další slovíčka z okruhu školních
                                pomůcek. List obstřihnout, vlepit do sešitu, vymalovat a naučit
                                se. Slovíčka probrali dnes, neměl by tedy být problém je zopakovat.
                  ČJ           Čt, str. 27 - 31 (až na příští týden, takže v klidu po částech přečtěte)

                  Prv          Opakovat skupiny značek a povinnou výbavu kola. Bude prověrka.
4. ročník    MA         Procvičovací sešit, str. 3/ cv. 1 - 6.
                  AJ           Čtení komiksových obrázků v Uč, str. 6, 7.
                  PŘ          Nakreslit dva obrázky k tématu na PL ve složce (na příští středu) -
                                Kulturní a plané rostliny. Učit se toto téma.
                  VL          Na příští pátek se naučit téma Zemský povrch a jeho tvary (hlavně ty
                                obrázky, které jsme si dnes kreslili).