Zpráva ze dne 18.10.2018

18.10.2018 13:01

1.roč.    Prosím rodiče o důslednou kontrolu  a spolupráci při domácí přípravě dětí, sledujte kroužky v pracovních sešitech nebo v pracovních              listech. 

2.roč.    Natálka dokončit v minutovkách str.11

3.roč.    -

4.roč.    -