Zpráva ze dne 17. 9. 2013

17.09.2013 11:52

Připomínáme zítřejší třídní schůzky, které se konají od 15.30 hod.

Domácí úkoly:
1. ročník    ČT/PS    ŽA, str. 15/ úkol tužka - čtení řádků písmen
                                (velké L, malé m, malé s ...).
                  PRV        Uč., str. 9/ úkol č. 3 - vymalovat podle předlohy
                                na straně 8 dopravní značky a semafor (u něj vymalovat
                                obě světla, abychom prověřili, zda žáci vědí umístění barev).
2. ročník    ČJ           PS, str. 11/ cv. 1, 2, 3.
3. ročník    ČJ           Jen Matěj - dokončí v PS str. 9.
                  AJ           Učíme se slovíčka Unit 1 Classroom bugs - školní potřeby
                                a povely, jak např. stoupněte si - stand up, sedněte si - sit down,
                                point to a - ukaž na.
4. ročník    Zítra si žáci vezmou složku PŘ i VL.