Zpráva ze dne 17.5.2019

17.05.2019 12:47

1.roč.   ČJ  individuální čtení, vystříhnout slabiky dě, tě, ně

            MA někteří mají dokončit práci z vyučování

            AJ - mají u sebe, přes víkend naučit 6 slovíček mazlíčků str. 31

Prosíme rodiče o kontrolu písmen, zda mají všechny. Z čísel stačí nosit kartičky 0-20,puntíky nepotřebujeme.

2.roč.    ČJ PS str.24 dokončit

             MA MIN str.17 dokončit, kdo neodevzdal

3.roč.    MA PS str.15

             PRV PS dokončit z vyučování- po str. 54 včetně

4.roč.    PŘÍ -PS dokončit práci z vyučování

             ČJ PS str.26 dokončit