Zpráva ze dne 16. května 2018

16.05.2018 15:06

Domácí úkoly:
1. ročník    ČJ   PS ke SLA, str. 48 - článek nechat číst asi 5 minut,
                        pak číst zbytek tzv. "v duetu" - rodič vede čtení, dítě
                        čte s rodičem. 
2. ročník    -
3. ročník    ČJ    ČT - trénovat přednes básně na str. 108.
                 MA   Procvičovací sešit, str. 13.
4. ročník    AJ    Učit se slovíčka Unit 11 - holky dnes moc neuměly.
                         Přinést odstřiženou, vyplněnou a podepsanou návratku
                         k exkurzi do Olomouce.

 

David:
PS ke SLA, str. 47, 48.
MA, velká, str. 40.
MA, malá, str. 20/ A, B.
Písanka, str. 6, 7 + cvičný PL má u sebe Hanička (v ŽK).