Zpráva ze dne 13. 9. 2013

13.09.2013 11:29

Ve středu 18. 9. 2013 od 15.30 hod. se bude konat zahajovací schůzka rodičů žáků školy.
Rodiče budou seznámeni s organizací školy ve školním roce 2013/2014, se zaměřením výchovně vzdělávací činnosti školy i s prací a chováním žáků v jednotlivých ročnících. Těšíme se na Vaši účast!

Ve školním roce 2013/2014 bude pokračovat zájmové vyučování anglického jazyka předškolních dětí mateřské školy a žáků 1. a 2. ročníku  základní školy.
Výuku povede paní Mgr. J. Hanáčková, která pracuje na ZŠ Hřivínův Újezd ve funkci asistenta pedagoga a má potřebné jazykové i pedagogické vzdělání.
Výuka bude z důvodu organizačních změn zahájena až v měsíci říjnu a bude probíhat každou středu v poobědovém čase - od 12.30 do 13.00 hod. pro děti MŠ a od 13.00 do 13.45 hod. pro žáky 1. a 2. ročníku.
Vyučování bude pro přihlášené děti zdarma. Rodiče se budou pouze dle potřeby v minimální míře podílet na materiálním zabezpečení výuky. Děti a žáci, kteří byli již přihlášení k paní Kassawatové, automaticky přechází k paní učitelce Hanáčkové. Paní Kassawatová už na naší škole působit nebude. Případní další zajemci z řad předškolních dětí a žáků 1. a 2. ročníku ZŠ se přihlásí u pedagogických pracovníků MŠ nebo ZŠ.

Domácí úkoly:
1. ročník    ČT/PS    ŽA, str. 13/ tužka - čtení řádků písmen (velké tiskací L,
                                malé tiskací mapod.), jeden řádek můžou děti vyskládat
                                i ze skládací abecedy. Nutno procvičovat důkladně,
                                aby si žáci zafixovali tvary písmen. Sem tam jim můžete
                                položit i otázku ze včerejška - sluchová analýza - stále
                                některým nejde. Žáci mají v deskách na písmena pracovní list,
                                na kterém jsou z jedné strany mřížky, z druhé strany je zakroužkovaný
                                úkol do PRV, na ty mřížky mohou skládat písmena ze skládací
                                abecedy (M,L).
                                MPP, opakovat již probrané cviky na tabulku -
                                mají v aktovce tu školní - v pondělí ať si ji přinesou do školy.
                  PRV        PL v deskách na písmena - již jsem ho zmínila - str. 4/ úkol 3.
2. ročník    MAT       PS, str. 13/1.
                  PRV        PS, str. 9.
3. ročník    ČJ           Čt, str. 16 - 19 (Jak se černoušek Bimbo narodil, Jak jsem se
                                narodil já.
                  MA         Procv. sešit, str. 2.
4. ročník    ČJ           PS, str. 10/ cv. 4, 6, 7, 8; str. 11/ cv. 9, 10, 11, 12.