zpráva ze dne 12.9.2018

12.09.2018 13:02

1.roč.    Prosím vystříhaná písmenka podepisovat.

2.roč.    ČJ ČT -DÚ do příštího pondělí procvičovat čtení v čít. str. 4,5,6

             MA- DÚ- Minutovky-do pondělí dopočítat str.3

3.roč.    ČJ- Mluvnice-někteří žáci dokončí práci z hodiny, mají zapsáno v sešitě

                 Pís.1.- někteří žáci mají dokončit práci z hodiny po str.6 včetně

                 DÚ-ČT- dočíst Pohádku o zmrzlinové chaloupce a dokreslit obrázek do sešitu

             MA- někteří žáci mají dokončit v PS str.4

             PRV- na pátek dokončit práci v PS na str.7

4.roč.    PŘ-dokončit na pátek v PS str.7 včetně vybarvení obrázku 

            ČJ DÚ ČT str.13-16 + vybrat si k četbě knihu od Jaroslava Foglara