Zpráva ze dne 11.12.2018

11.12.2018 11:28

1.roč.     ČJ ČT slabikář str. 11 a PS SL str.4 souvislý text 5x přečíst + podpis

2.roč.    ČJ ČT str.50-První sníh

3.roč.    ČJ na pátek zápis do ČtD

4.roč.    -