Vnitřní řád ŠJ pro MŠ

03.09.2018 22:35

Všeobecné informace:

Mateřská škola zajišťuje celodenní stravování dětí. Tím se rozumí dopolední svačinka, ovoce, oběd a odpolední svačinka. Součástí stravování je pitný režim - nápoj s mírně neslazenou tekutinou a voda. Je k dispozici dítěti po celý den.

Dítě má možnost se stravovat ve školní jídelně celodenně nebo polodenně.

Pokud má dítě zdravotní problémy, a má dočasně vyřadit určité jídlo, vyžadujeme informovat vedoucí ŠJ.

Při dlouhodobém onemocnění vyžadujeme potvrzení lékaře.

Během vydávání pokrmů (obědů, svačinek) není zákonným zástupcům vstup do jídelny povolen.

Dotazy, připomínky ke stravování řešte s vedoucí ŠJ.

Vnitřní řád ŠJ je vyvěšen u vchodu do MŠ.

Přihlašování a odhlašování strávníků:

Před nástupem do MŠ vyplní rodiče dítěte přihlášku, kterou dostanou od vedoucí učitelky MŠ. Podepsáním této přihlášky zároveň potvrzují, že byli seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny - stravování a souhlasí s ním.

Pokud dítě onemocní během dopoledne, může si rodič odebrat oběd do přinesené nádoby v šase mezi 11:00 a 12:00 hod. (zadním vchodem do kuchyně). Zařízení školního stravování odpovídá za nezávadnost pokrmu nejdéle 15 minut po naplnění do jídlonosiče.

Stravné počítá vedoucí ŠJ na základě docházky, kterou jí denně zapisují učitelky ve třídě a písemnou formou předávají do 8:00 hod.

Platba se provádí za každý uplynulý měsíc zpětně, do 12. kalendářního dne následujícího měsíce. Dětem je na začátku nového měsíce vypočítána úhrada za stravné a na lístečku stravné za měsíc vyvěšena na magnetické tabuli při vchodu do MŠ, kde si ji každý zákonný zástupce může odebrat.

Platí se v pracovní dny hotově u vedoucí ŠJ v jídelně od 6:30 do 8:00 hdo. a od 13:00 do 14:00 hod.

Po dobu nepřítomnosti vedoucí ŠJ ji zastupuje kuchařka ŠJ. Platba se stvrzuje podpisem. (Na vyžádání je vydán příjmový doklad o zaplacení).

Máme jednu výjimku v platbě: Za červen se platí poslední týden v červnu.

V případě neuhrazení stravného bude vedoucí školního stravování postupovat následovně: Po 12. dni každého měsíce vyvěsí neplatiče na nástěnce, dále pak vyrozumí telefonicky. Pokud nezaplatí dlužnou částku ani do 15. kalendářního dne, vyvodí důsledky ředitel školy.

Dodatek: Pokud rodiče z vážného důvodu nemůžou zaplatit v termínu, je nutné domluvit se na řešení s vedoucí ŠJ.

 

Vedoucí ŠJ:           Ludmila Pospíšilová

Ředitelka školy:    Mgr. Miroslava Štěpaníková

Aktualizováno:     3. 9. 2018