Skřivánek - Slovácké slavnosti vína v Uherském Hradišti

10.09.2018 21:34

Letošní Slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti byly pátými v pořadí, kterých se děti ze Skřivánku zúčastnily. Velké poděkování patří obzvlášť jejich rodičům za houževnatost, s jakou svoje děti doprovází. Velmi si také ceníme fanoušků z Hřivínova Újezda a z Kaňovic, kteří děti podporují při účasti ve Slavnostním průvodu.