Vnitřní řád školní jídelny, Provoz školní jídelny

03.09.2018 22:38

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a žáků dle vyhlášky 107/2005 Sb. o Školním stravování a řídí se dalšími stanovenými předpisy. Kapacita naší jídelny je 100 strávníků, v současné době vaříme 70 obědů. Úvazek na kuchyni včetně vedoucí ŠJ je 1,7. Kuchařkou a zároveň vedoucí ŠJ je Pospíšilová Ludmila. Kuchařkou je Gregorová Emílie.

Provozní doba: 6:30 - 14:00 hod.

  • výdej přesnídávek MŠ          7:30 - 8:30 hod.
  • ovocná svačinka MŠ             9:00 hod.
  • výdej obědů MŠ                   11:00 - 12:00 hod.
  • výdej obědů ZŠ                    12:00 - 12:30 hod.
  • odpolední svačinka MŠ        13:30 hod.

Organizace provozu:

Dozor zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, rozvrh dozorů je vyvěšen v jídelně. Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

Dozírající pracovníci:

  • zamezují vstupu zákonných zástupců žáků do jídelny
  • sledují čistotu
  • regulují osvětlení a větrání
  • sledují odevzdávání nádobí strávníky

Úklid po skončení provozní doby, zavírání oken, vypínání osvětlení zajišťuje školka. Pokud je místnost školní jídelny použita k výukovým účelům, je nutno před výdejem stravy zajistit úklid.

Vedoucí stravování vydává soubor pokynů pro žáky a zákonné zástupce - způsob přihlašování a odhlašování ke stravování, výdeje jídla při onemocnění žáků, způsob placení. Výdej do jídlonosičů pro nemocné žáky probíhá mimo provozní dobu jídelny.

Pokyny jsou trvale vyvěšeny na nástěnce tak, aby byly přístupny zákonným zástupcům žáků.

Vedoucí stravování vyvěšuje jídelníček ve škole i školce týden dopředu.

Jídelní lístek je také zveřejněn na webových stránkách školy.

Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci jídla a vráceni k dojídání.

Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí. z místnosti.

Dozírající pracovníci věnují pozornost dodržování základních hygienických pravidel personálem stravovacího zařízení.

 

Vedoucí školní jídelny:    Ludmila Pospíšilová
Ředitelka školy:               Mgr. Miroslava Štěpaníková