Nejzdravější svačinka 2013

16.08.2013 20:41

Dne 29. 4. se žáci všech ročníků zúčastnili soutěže „Nejzdravější svačinka“, jejíž výchovné zaměření bylo zacíleno na správnou životosprávu a zdravé stravování dětí.
Odborná komise – paní kuchařky – posoudila, zda svačinky splňují všechny požadavky na správnou výživu dětí, přičemž důležitou roli při rozhodování hrál i jejich estetický vzhled. 
Po vyhodnocení těchto kritérií komise rozhodla, že 1. místo získá žákyně 3. ročníku Veronika Matochová, 2. místo obsadila žákyně 1. ročníku Nikola Novosadová a 3. místo žák 2. ročníku Matěj Hruška.
Věříme, že tato akce přispěla k upevňování návyků zdravého stravování dětí školního věku.