Kategorie stravovaných osob

03.09.2018 22:36

1. Strávníci MŠ do 6 let:

 • přesnídávka    7 Kč
 • oběd               18 Kč
 • svačina            6 Kč
 • pitný režim      3 Kč
 • CELKEM           34 Kč

2. Strávníci od 7 do 10 let:

 • přesnídávka    7 Kč
 • oběd               22 Kč
 • svačina            7 Kč
 • CELKEM          36 Kč

3. Strávníci ZŠ od 7 do 10 let:

 • oběd               22 Kč

4. Strávníci ZŠ od 11 do 14 let:

 • oběd               23 Kč

Mimoškolní strávníci kalkulace:

 • cena potravin    25 Kč
 • provozní režie   10 Kč
 • mzdová režie     36 Kč
 • CELKEM             71 kČ

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle bodů 1 - 5.

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.

 

Vedoucí ŠJ:          Ludmila Pospíšilová

Ředitelka školy:   Mgr. Miroslava Štěpaníková