EVVO

16.08.2013 20:30

V letošním školním roce jsme využili nabídku environmentálních výukových programů DDM Astra. Zvolili jsme témata „Počasí“, „Zachraň planetu Zemi!“ a „Voda základ života“. Hlavním cílem těchto programů bylo probudit v dětech zájem o aktivní zkoumání a poznávání přírody. Součástí byly simulační, smyslové a pohybové hry, výtvarné aktivity, diskuse, práce s přístroji a pokusy. Čtvrťákům bylo leccos již známo z přírodovědy, ale aspoň si ověřili své znalosti a přidali k nim pár nových informací.

V praxi jsme si vyzkoušeli např. jak se měří teplota vody v potoce a hlavně, co děti nejvíce zaujalo, rychlost vodního toku. Za ochotné asistence žáků jsme zjistili, že 23. 5. měla voda v našem potoce jen 8 °C a rychlost vodního toku byla v průměru 10 m za 1 min a 15 s.