Beseda v obecní knihovně 5. 6. 2013

16.08.2013 00:00

I v letošním školním roce děti navštívily naši obecní knihovnu. Za ochotu a milou besedu děkujeme naší knihovnici paní Staňkové.