Alergeny v potravinách

03.09.2018 13:31

Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy způsobující u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému.

V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně jako alergeny- a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd.

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12. 2014 v souladu s potravinovým právem.

Odvolání na legislativu:

EU-2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR- Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků.

 

Školní jídelna je povinna jasně a zřetelně označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů. 

 

Značení alergenů v jídelním lístku:

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označujícím alergen.

V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam alergenů s označením čísla, které je uvedeno na jídelní lístku.

 

 

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich

2.  Korýši a výrobky z nich

3.  Vejce a výrobky z nich

4.  Ryby a výrobky z nich

5.  Podzemnice olejná /arašídy/ a výrobky z ní 

6.  Sójové boby a výrobky z nich

7.  Mléko a výrobky z něj

8.  Skořápkové plody a výrobky z nich - všechny druhy ořechů a mandle

9.  Celer a výrobky z něj

10. Hořčice a výrobky z ní

11. Sezamová semena /sezam/ a výrobky nich

12. Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10mg,ml/kg, l, vyjádřeno SO2

13. Vlčí bob / lupina/ a výrobky z něj

14. Měkkýši a výrobky z nich

 

 

Ludmila Pospíšilová                                     Mgr. Miroslava Štěpaníková

vedoucí šk. jídelny                                        ředitelka školy