Co budou děti v MŠ potřebovat.pdf (118,6 kB)

 

Denní řád MŠ

Každá třída má svůj denní organizační řád (program, uspořádání dne), který je ale natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny či změněné potřeby dětí. Denní řád je časově pouze orientační. Záleží na každé učitelce, jak si režim dne přizpůsobí ke svému naplánovanému programu, zájmu a věku dětí, jejich individuálním potřebám a zájmům a také momentálnímu počasí. Dodržován je čas svačin, oběda, pobytu venku. Napít se mohou děti kdykoli během dne. 

 

Třída Mravenečci:

6.30 – 8.00

- scházení dětí ve třídě

– spontánní hry a činnosti dětí

– hygiena, průběžná snídaně dle potřeb dětí (7.30 – 8.15)

 

8.00 – 8.30

– spontánní hry a činnosti dětí

– rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

 

8.30– 9.15

– přivítání nového dne, předávání si prožitků dopoledních činností, komunitní kruh

– výchovně vzdělávací činnost dle TVP, didakticky zacílené činnosti individuální i skupinové

– jazykové chvilky, smyslové hry, vytváření námětů a závěrů pro další život skupiny

 

9.15 -9.30    

– hygiena

– ovocná  přesnídávka

– hygiena

 

9.30 – 11.15

– příprava na pobyt venku

– pobyt venku

 

11.15  - 11.30

– příprava na oběd, hygiena

 

11.30 – 12.00

– oběd

 

12.00 – 12.15

– polední hygiena, příprava na odpolední  odpočinek

12.15 – 13.30

- četba pohádky, poslech relaxační hudby

– odpolední klid

 

13.30 – 14.15

– hygiena, průběžná odpolední svačina

– hygiena, úprava zevnějšku

 

14.15 – 16.00

– spontánní aktivity dětí, možnost pokračování v započatých pracích dne, hry a činnosti venku

 

16.00 – uzavření MŠ

 

Třída Berušky:

 

6.30 – 8.00

- scházení dětí ve třídě Mravenečků

– spontánní hry a činnosti dětí

– hygiena, průběžná snídaně dle potřeb dětí (7.30 – 8.15)

 

8.00 – 8.30

- přechod do třídy Berušek

– spontánní hry a činnosti dětí

– rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou

 

8.30– 9.00

– přivítání nového dne, předávání si prožitků dopoledních činností, komunitní kruh

– výchovně vzdělávací činnost dle TVP, didakticky zacílené činnosti individuální i skupinové

– jazykové chvilky, smyslové hry, vytváření námětů a závěrů pro další život skupiny

 

9.00    

– hygiena

– ovocná  přesnídávka

– hygiena

 

9.15 – 10.45

– příprava na pobyt venku

– pobyt venku

 

10.45  - 11.00

– příprava na oběd, hygiena

 

11.00 – 11.30

– oběd

 

11.30 – 12.00

– polední hygiena, příprava na odpolední  odpočinek

 

12.00 – 13.00

– četba pohádky, poslech relaxační hudby

– odpolední klid

 

13.00 – 13.30

– hygiena, průběžná odpolední svačina

– hygiena, péče o svůj zevnějšek

 

14.00 – 16.00

– přechod do třídy Mravenečků

– spontánní aktivity dětí, možnost pokračování v započatých pracích dne, hry a činnosti venku

 

16.00 – uzavření MŠ