Provozní informace

Vnitřní řád školní jídelny, Provoz školní jídelny

03.09.2018 22:38
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a žáků dle vyhlášky 107/2005 Sb. o Školním stravování a řídí se dalšími stanovenými předpisy. Kapacita naší jídelny je 100 strávníků, v současné době vaříme 70 obědů. Úvazek na kuchyni včetně vedoucí ŠJ je 1,7. Kuchařkou a zároveň vedoucí ŠJ je Pospíšilová...

Kategorie stravovaných osob

03.09.2018 22:36
1. Strávníci MŠ do 6 let: přesnídávka    7 Kč oběd               18 Kč svačina            6 Kč pitný režim      3 Kč CELKEM           34 Kč 2. Strávníci od 7 do 10...

Vnitřní řád ŠJ pro ZŠ

03.09.2018 22:36
Všeobecné informace: Základní škola nabízí žákům možnost školního stravování formou teplých obědů ve vlastní jídelně s vývařovnou. Jídlo je dotované státem. Žák platí jen za suroviny. Vaří se zdravě dle zásad zdravé výživy. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně. Onemocní-li žák během...

Vnitřní řád ŠJ pro MŠ

03.09.2018 22:35
Všeobecné informace: Mateřská škola zajišťuje celodenní stravování dětí. Tím se rozumí dopolední svačinka, ovoce, oběd a odpolední svačinka. Součástí stravování je pitný režim - nápoj s mírně neslazenou tekutinou a voda. Je k dispozici dítěti po celý den. Dítě má možnost se stravovat ve školní...

Informace o alergenech

Alergeny v potravinách

03.09.2018 13:31
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy způsobující u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně jako alergeny- a jsou napadány imunologickou obranou...